ดำเนินธุรกิจให้บริการทางบัญชีและภาษีอากร และรับจดทะเบียน เป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนที่ได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากร
สวัสดิการ
- ค่าล่วงเวลา - โบนัสประจำปี - ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ท่องเที่ยวประจำปี
ติดต่อ
บริษัท สำนักงานบัญชีคราฟท์ จำกัด
246 อาคาร The Curve Neighborhood Center ชั้น 3 ห้อง 303-304 ซ.อ่อนนุช 17 ถ.สุขุมวิท 77
Suan Luang Suan Luang Bangkok 10250
เว็บไซต์: http://www.kac.co.th
ใช้งานแผนที่