สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือเรียนระดับปฐมวัย สื่อมัลติมีเดีย ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) การเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย(E-Learning) ผลิตคอนเทนต์ ระบบLMS สำหรับเด็กปฐมวัย ประถม และมัธยมศึกษา
จัดอบรมและสัมนาสำหรับสถานศึกษาทั่วประเทศ
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - เบี้ยขยัน
  • - โบนัสประจำปี
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
1 Position
1. รับสมัครด่วน
Oct 21, 2019
เจ้าหน้าที่ขายประจำภาคตะวันออก
pinlocation
Bang Sue, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
Contacts
1518/6-7 ถ.ประชาราษฎร์ 1
Wong Sawang Bang Sue Bangkok 10800
Fax: 02-911-9120
Website: www.ssrkids.com
Directions
รถบริการสาธารณะ สาย 64, 97, 117, 203, 543ก
See Map