JobThai
โรงเรียนเพลินพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งมั่นสร้างผู้เรียนให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองร่วมกันเพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของชีวิตและสังคม เป็นโรงเรียนแนวใหม่ย่านพุทธมณฑลสาย 2 เปิดสอนในระดับเตรียมอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องการรับสมัครครูไฟแรงที่พร้อมทุ่มเท
Benefits
- ค่ารักษาพยาบาลครอบคลุมทั้งครอบครัว - อาหารกลางวัน - ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ - สวัสดิการกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน - สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ
10 Positions
Contacts
โรงเรียนเพลินพัฒนา
33/39-40 หมู่ 17 ถนนสวนผัก
Sala Thammasop Thawi Watthana Bangkok 10170