บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากการรวมตัวของกลุ่มวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการงานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และการบริหารจัดการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยหลายหน่วยงานด้วยกัน โดยบริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นถึงความสำคัญในการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าและผลิตผลงานเพื่อนำส่งให้ตรงตามกำหนดเวลาและเปี่ยมด้วยคุณภาพ บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการให้บริการและให้คำปรึกษาในด้านการตรวจสอบสภาพความเสียหาย ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุก ประเมินความมั่นคงแข็งแรงและอายุการใช้งานที่เหลือ ออกแบบปรับปรุง ซ่อมแซม หรือเสริมกำลัง วางแผนการจัดการบำรุงรักษาโครงสร้างสะพาน อาคาร และระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ รวมถึงงานทางด้านระบบการจัดการฐานข้อมูล ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ออกแบบและให้บริการดูแลงานด้าน วิศวกรรมโครงสร้าง ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดองค์กรและการฝึกอบรม โดยให้บริการและคำปรึกษาในหลายรูปแบบ ทั้งยังได้เพิ่มพูนการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพสูงในวงเงินที่ประหยัด คุ้มค่า ด้วยทีมงานผู้ชำนาญการของบริษัทฯ สามารถผลิตผลงานได้ตามความต้องการของลูกค้าด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ
Benefits
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) 2. ประกันอุบัติเหตุ AIA 3. กองทุนประกันสังคม 4. กองทุนทดแทน 5. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 6. โบนัส/การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี 7. เบี้ยเลี้ยงออกภาคสนาม 8. วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน) 9. ตรวจสุขภาพประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด/ IMMS Co., Ltd.
191/49 ชั้น 20 อาคาร CTI ถ. รัชดาภิเษก
Khlong Toei Khlong Toei Bangkok 10110
Directions
- เดินทางสะดวกโดยรถไฟฟ้า BTS สถานีอโศก - MRT สถานีสุขุมวิท แล้วเดินต่อประมาณ 300 เมตรมาทางศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต อาคารซีทีไอทาวเวอร์จะอยู่ซ้ายมือ ด้านล่างมีโชว์รูม รถจากัวร์
See Map