บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2550 และเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2550 เป็นต้นมา ด้วยทุนจดทะเบียน 148 ล้านบาท บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในเครือ AEON GROUP ดำเนินธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สินและให้บริการด้านกฏหมายบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลที่ดีและดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณ พร้อมมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายการทำงานที่สัมฤทธิผลในทุกกลุ่มธุรกิจ
Benefits
 • -โบนัส 2 ครั้ง / ปี
 • -เบี้ยขยัน
 • -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • -รถรับ-ส่งพนักงาน
 • -ปรับเงินเดือน / ตำแหน่ง ประจำปี
 • -ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก 8,000 - 10,000 บาท / ปี กรณีผู้ป่วยใน 20,000 บาท / ครั้ง ค่าทันตกรรม 1,000 - 2,500 บาท ตามตำแหน่ง
 • -สวัสดิการพนักงานมีบุตร
 • -ของขวัญแต่งงาน
 • -กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงาน
 • -เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • -วันหยุดพักผ่อนประจำปี,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดพิเศษในเดือนเกิด เป็นต้น
Contacts
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
669 ชั้น11 อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ ถ.ศรีนครินทร์
Pattanakarn Suan Luang Bangkok 10250
Directions
 • -สายรถเมล์ที่ผ่าน : 206, 207, 133, 145, 11 ปอ.519
 • -Airport Link สถานีหัวหมาก ต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 2 นาที
See Map