บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด
บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (เฟส 2)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 700/314 หมู่ที่6 ถนนบางนา-ตราด กม.57
ตำบลดอนหัวฬอ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 เป็นบริษัทชาวญี่ปุ่น
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ประกอบธุรกิจ อบชุบโลหะ ชิ้นส่วนยานยนต์
(HEAT TREATMENT) ซึ่งเปิดดำเนินการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2538
Benefits
 • - ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 08.00-17.00 (วันเสาร์ตามปฏิทินบริษัท)
 • - โอที
 • - วันพักร้อนประจำปี
 • - ค่าอาหารกลางวัน,ค่าอาหารโอที
 • - ชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • - รถรับ-ส่ง(ปรับอากาศ)
 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - ประกันชีวิต
 • - เบี้ยขยัน
 • - ของขวัญวันเกิด
 • - โบนัสประจำปี
 • - ท่องเที่ยวประจำปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Contacts
บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด
700/314 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตร 57 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี
Don Hua Lo Mueang Chon Buri Chon Buri 20000
See Map