นับจากจุดเริ่มต้นบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ เรามีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลให้ประชาชนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มขีด ความสามารถที่เอื้ออำนวยประโยชน์ในส่วนบุคคลและส่วนรวม อีกทั้งยังเป็นแรงช่วยผลักดันด้วยการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศของเมืองไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ เพื่อไปสู่สังคมอุตสาหกรรมใหม่ (Newly Industrialized Country) ที่สามารถแข่งขันเทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล ที่ผ่านมา บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำของการริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสาร สนเทศ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ภาครัฐ และเอกชนในหลายด้าน อาทิ การพัฒนาโปรแกรมภาษาไทย และตัวอักษรไทยใช้ในคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล การนำระบบแฟรนไชส์มาพัฒนากับร้านค้าปลีกจำหน่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เป็นต้น
“SVOA” ได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการให้บริการที่ดี เพื่อความพึงพอใจสูงสุด ของลูกค้า ภายใต้อุดมการณ์การดำเนินธุรกิจที่ต้องการจะเป็น “แบบอย่างบริษัทที่ดีของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมไทย” และด้วยบรรทัดฐาน ดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วจนสามารถก้าวเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในธุรกิจ การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครบวงจร โดยมีเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมทุกบริการด้านคอมพิวเตอร์ อาทิ เป็นผู้แทนจำหน่าย คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ทั้งที่นำเข้าจากต่างประเทศ และมีฐานการผลิตคอมพิวเตอร์ของตนเองภายใต้ชื่อทางการค้า “SVOA” ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 และ ISO 14001:2004 จนได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการค้า คอมพิวเตอร์ ในต่างประเทศ ให้ผลิตภัณฑ์ของ SVOA เป็นสินค้าส่งออกในหลายประเทศ
Benefits
 • - การประกันชีวิต
 • - การประกันภัยยานพาหนะ (ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน)
 • - การประกันสุขภาพ
 • - การประกันอุบัติเหตุ (ในกรณีเสียชีวิต)
 • - การประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
 • - เงินช่วยเหลือเฉพาะกิจ
 • - โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร
 • - สถานที่ยานพาหนะ (ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน)
 • - สวัสดิการโทรศัพท์เคลื่อนที่
 • - สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (ธนาคารอาคารสงเคราะห์)
 • - สวัสดิการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน
 • - สวัสดิการห้องพยาบาลและยาสามัญ
 • - การตรวจสุขภาพประจำปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - กองทุนประกันสังคม
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 9 วัน / ปี
 • - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัท)
 • - เงินค่าเดินทาง (ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน)
 • - เครื่องแบบพนักงาน เสื้อกันฝน เสื้อกันลม หมวกนิรภัย
 • (ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน)
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • - การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
25 Positions
1.
Oct 18, 2019
หัวหน้างานแผนกอาคารสำนักงาน (ประจำ สนง.ราษฎร์บูรณะ )
pinlocation
Rat Burana, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
2. รับสมัครด่วน
Oct 18, 2019
Senior Business Analyst
pinlocation
Yan Nawa, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
3.
Oct 18, 2019
Sale Coordinator
pinlocation
Yan Nawa, Bangkok
salary icon
ตามตกลง
4. รับสมัครด่วน
Oct 18, 2019
Operation Control (Senior Admin, Admin) หยุดเสาร์-อาทิตย์
pinlocation
Rat Burana, Bangkok
salary icon
13,000-25,000
5.
Oct 18, 2019
ช่างซ่อมเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต (Onsite)
pinlocation
Rat Burana, Bangkok
salary icon
ตามตกลง
6.
Oct 18, 2019
Security Software Developer
pinlocation
Yan Nawa, Bangkok
salary icon
N/A
7.
Oct 18, 2019
Programmer C# , .Net Onsite
pinlocation
Yan Nawa, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
8.
Oct 18, 2019
Sales PC สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ & เซ็นทรัลลาดพร้าว
pinlocation
Min Buri, Bangkok
salary icon
รายได้รวม 17,000-25,000 บาท
9.
Oct 18, 2019
Internal Audit Officer / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
pinlocation
Yan Nawa, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
10. รับสมัครด่วน
Oct 18, 2019
Presale (Network)
pinlocation
Yan Nawa, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
11. รับสมัครด่วน
Oct 18, 2019
Finance Officer / เจ้าหน้าที่่ฝ่ายการเงิน (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
pinlocation
Rat Burana, Bangkok
salary icon
13,000-15,000 บาท
12. รับสมัครด่วน
Oct 18, 2019
Sales Area ภาคใต้ตอนบน 1 อัตรา/ภาคเหนือ 1 อัตรา
pinlocation
In many provinces
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท+ค่านำ้มัน
13.
Oct 18, 2019
Android Java Developers
pinlocation
Yan Nawa, Bangkok
salary icon
Not specified
14.
Oct 18, 2019
Onsite Support/IT Support ธนาคาร Tisco สาธร (Contract 1 ปี)
pinlocation
Yan Nawa, Bangkok
salary icon
Not specified
15.
Oct 18, 2019
Solution Sales/Project Sales ประจำพื้นที่ จ.ขอนแก่น โคราช พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี
pinlocation
In many provinces
salary icon
N/A
16.
Oct 18, 2019
ERP system application Consultant
pinlocation
Yan Nawa, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
17. รับสมัครด่วน
Oct 18, 2019
ช่างคอมพิวเตอร์ Onsite กรุงเทพฯ และปริมณฑล (มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว)
pinlocation
Rat Burana, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18.
Oct 18, 2019
System Analyst
pinlocation
Yan Nawa, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
19.
Oct 18, 2019
Payroll Officer
pinlocation
Yan Nawa, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างขององค์กร
20.
Oct 18, 2019
Business Analyst (Banking/insurance)
pinlocation
Yan Nawa, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
See all positions
Contacts
1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนพระราม 3
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok 10120
Fax: 02-682-6300
Website: www.svoa.co.th
Directions
- BRT สถานีวัดด่านและสถานีนราราม 3 , - รถประจำทางสาย 205, 195 , 89
See Map