หนึ่งในบริษัทในเครือ ซิโน-ไทย กรุ๊ป เป็นบริษัทที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีเพื่องานก่อสร้างและงานอุตสาหกรรมทั่วไป โดยได้รับการยอมรับจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักร เครื่องกล ชั้นนำของโลกหลายยี่ห้อ (Liebherr, Putzmeister, IHI) ให้เป็นผู้แทนจำหน่าย และเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทางเทคนิคและความชำนาญทางภาคปฏิบัติให้กับลูกค้าในประเทศ และประเทศใกล้เคียง
สวัสดิการ
- เงินเดือน - เบี้ยเลี้ยง - ค่าล่วงเวลา - กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนสงเคราะห์ - สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย - ประกันชีวิตกลุ่ม - ประกันสุขภาพกลุ่ม - การตรวจสุขภาพประจำปี - บริการยาปฐมพยาบาล - เครื่องแบบพนักงาน - ทุนการศึกษาบุตร - รางวัลสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานนาน - สันทนาการ (สังสรรค์ปีใหม่) - ประกันสุขภาพ(IPD+OPD) และประกันอุบัติเหตุ - ปรับเงินประจำปี - โบนัส (แล้วแต่ผลประกอบการ) - สำหรับตำแหน่ง Sales มี ค่าคอมมิชชั่น+ค่าน้ำมัน+ค่าโทรศัพท์ ให้ - มีที่พักให้ฟรี
ติดต่อ
บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด
25 หมู่ 13
Bueng Kham Phroi Lam Luk Ka Pathum Thani 12150
เว็บไซต์: http://www.stit.co.th
ใช้งานแผนที่