ผลิตและจำหน่าย อาหารสำเร็จรูปบรรจุภาชนะปิดผนึกและกระป๋อง และอาหารพร้อมทาน/เครื่องแกง ในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายชนิด ภายใต้ตราสินค้า "ปุ้มปุ้ย" "POMPUI"
Benefits
  • 1.ประกันสังคม
  • 2.ประกันอุบัติเหตุ PA
  • 3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 4.เครื่องแบบพนักงาน
  • 5.ปรับเงินเดือนประจำปี
  • 6.โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการแต่ละปี)
0 Position
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
Contacts
89 อาคารสุรินทร์ ถนนเชียงใหม่
Khlong San Khlong San Bangkok 10600
Tel.: 02-863-3288 ต่อ 107, 108,109
Fax: 02-863-3199
Directions
- รถเมล์สาย 6, 42, 43, 57,
See Map