ผลิต และนำเข้า จัดจำหน่ายสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ตามกฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เซ้าท์ ซิตี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
258 ซ.พัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ
Suan Luang Suan Luang Bangkok 10250
เว็บไซต์: http://www.southcitygroup.com
ใช้งานแผนที่