บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการ การผลิตเครื่องปรุงรส ของคนไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า “เด็กสมบูรณ์, ไอ-เชฟ และ แม็กชัพ “ โดยถือกำเนิดและก่อตั้งบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2490 เป็นต้นมา รวมระยะเวลาถึงปัจจุบันกว่า 70 ปี อันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจของคนไทย ที่ได้พิสูจน์ความรู้ ความสามารถ การแข่งขันทางการค้าในการผลิตสินค้าประเภทเครื่องปรุงรส เพื่อจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและในเวทีต่างประเทศทั่วโลก มาเป็นลำดับ
ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิ การปรับปรุงกระบวนการบริหารองค์กรด้านต่างๆ การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาบุคลากรโดยรวม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ว่า “ที่ไหนมีครัว ที่นั่นต้องมีเรา”
Benefits
 • 1.ทำงาน 5 วัน สำหรับ พนักงานที่สังกัดสำนักงานใหญ่ , ทำงาน 6 วัน สำหรับ พนักงานที่สังกัดโรงงานมหาชัย และโรงงานระยอง
 • 2.โบนัสประจำปี
 • 3.โบนัสผันแปรตามผลประกอบการ (Performance Bonus)
 • 4.การทบทวนและปรับค่าจ้างประจำปี
 • 5.นโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
 • 6.ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • 7.ประกันอุบัติเหตุ
 • 8.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 9.กองทุนเงินช่วยเหลือเกษียณอายุ
 • 10.รางวัลอายุงาน
 • 11.รางวัลการมาทำงานสมบูรณ์ (เบี้ยขยัน)
 • 12.ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 • 13.เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ เช่น แต่งงาน, อุปสมบท ฯลฯ
 • 14.แจกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯฟรีทุกเดือน
 • ** บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ระดับประเทศ ประจำปี 2559 **
27 Positions
1.
Oct 19, 2019
Sales Supervisor Operation
pinlocation
Bangkok
salary icon
15,000 ขึ้นไป หรือพิจารณาจากประสบการณ์
2.
Oct 19, 2019
หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
pinlocation
Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon
salary icon
ตามโครงสร้าง
3. รับสมัครด่วน
Oct 19, 2019
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน"ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่" (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
pinlocation
Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon
salary icon
15,000 ขึ้นไป
4. รับสมัครด่วน
Oct 19, 2019
เจ้าหน้าที่การตลาด (Officer - Marketing)
pinlocation
Sathon, Bangkok
salary icon
Not specified
5.
Oct 19, 2019
Officer - Stock Accounting
pinlocation
Sathon, Bangkok
salary icon
15,000 ขึ้นไป หรือพิจารณาจากประสบการณ์
6.
Oct 19, 2019
วิศวะ /ช่างประจำอาคาร (ประจำสำนักงานใหญ่)
pinlocation
Sathon, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
7.
Oct 19, 2019
Officer - Accounting AP/GL (ประจำสำนักงานใหญ่)
pinlocation
Sathon, Bangkok
salary icon
ตามตกลง
8.
Oct 19, 2019
Officer - Analysis
pinlocation
Sathon, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
9.
Oct 19, 2019
Business Development-Officer
pinlocation
Sathon, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้าง
10. รับสมัครด่วน
Oct 19, 2019
เจ้าหน้าที่ช่องทางขายออนไลน์
pinlocation
Sathon, Bangkok
salary icon
Not specified
11. รับสมัครด่วน
Oct 19, 2019
Distributor Sales Manager (ภาคเหนือ)
pinlocation
Mueang Chiang Rai, Chiang Rai
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
12. รับสมัครด่วน
Oct 19, 2019
เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (RD)โรงงานสมุทรสาคร
pinlocation
Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon
salary icon
ตามโครงสร้างเงินเดือน
13.
Oct 19, 2019
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ประจำสมุทรสาคร)
pinlocation
Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon
salary icon
Not specified
14. รับสมัครด่วน
Oct 19, 2019
พนักงานขับรถส่งสินค้า
pinlocation
Sathon, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
15. รับสมัครด่วน
Oct 19, 2019
Officer - Accounting Receivable (ประจำสำนักงานใหญ่)
pinlocation
Sathon, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท
16. รับสมัครด่วน
Oct 19, 2019
Manager - Key Account (Modern Trade)
pinlocation
Sathon, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
17. รับสมัครด่วน
Oct 19, 2019
หัวหน้างานผลิต (Production Supervisor) โรงงานสมุทรสาคร
pinlocation
Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon
salary icon
18,000-25,000 บาท
18. รับสมัครด่วน
Oct 19, 2019
หัวหน้างานฝ่ายบัญชีต้นทุน - (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
pinlocation
Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon
salary icon
ตามตกลง
19. รับสมัครด่วน
Oct 19, 2019
Officer - Graphic Design (สำนักงานใหญ่)
pinlocation
Sathon, Bangkok
salary icon
15,000 ขึ้นไป
20.
Oct 19, 2019
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย
pinlocation
Sathon, Bangkok
salary icon
ตามตกลง
See all positions
Contacts
767 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.วัดไผ่เงิน
Thung Wat Don Sathon Bangkok 10120
Tel.: 038-650-224 (โรงงานระยอง), 034-822-201-3 หรือ 083-989-0951 (โรงงานมหาชัย) , 02-674-7990 ต่อ 913 (สำนักงานใหญ่), 091-119-9095 ,
Fax: 02-674-8530
Directions
BTS ลงสถานีสุรศักดิ์ ต่อวินมอไซด์
See Map