บริษัทก่อตั้งเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม 2532 ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท เป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการโครงการใหญ่ๆ หลายโครงการ ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นงานก่อสร้างด้านโยธา ซึ่งเป็นงานเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค อาทิเช่น การก่อสร้างอาคารศูนย์ราชการจังหวัด ก่อสร้างอาคารที่พัก อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม พร้อมงานประกอบอาคาร
บริษัทกำลังขยายงาน และมีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน ดังนี้
Benefits
  • - ประกันสังคมและประกันอุบัติเหตุ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เบี้ยเลี้ยง
  • - ค่าล่วงเวลา, Site Bonus
5 Positions
1. รับสมัครด่วน
Oct 22, 2019
พนักงานเขียนแบบ (Draftman/Shop Drawing)
pinlocation
In many provinces
salary icon
ตามความเหมาะสม และตกลงกัน
2. รับสมัครด่วน
Oct 22, 2019
วิศวกรไฟฟ้า ( Electrical Engineers )
pinlocation
In many provinces
salary icon
ตามประสบการณ์และตกลงกัน
3. รับสมัครด่วน
Oct 22, 2019
เจ้าหน้าที่จัดซื้องานระบบ
pinlocation
Bang Yai, Nonthaburi
salary icon
ตามประสบการณ์และตกลงกัน
4. รับสมัครด่วน
Oct 22, 2019
ผู้จัดการโครงการ ( Projiect Engineers )
pinlocation
In many provinces
salary icon
ตามประสบการณ์และตกลงกัน
5. รับสมัครด่วน
Oct 22, 2019
พนักงานบัญชี
pinlocation
Bang Yai, Nonthaburi
salary icon
ตามประสบการณ์และตกลงกัน
Contacts
47/47 ม.9 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
Bang Len Bang Yai Nonthaburi 11140
Tel.: 02-923-2239 ต่อ 504
Fax: 02-923-2239
See Map