บริษัท ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้ายางพาราและปาล์มน้ำมัน
Benefits
 • เบี้ยขยัน
 • ประกันสังคม
 • ค่าเดินทาง
 • เงินกิจกรรม
 • ค่าล่วงเวลา
 • ค่ากะ
 • ค่าอาหารกะกลางคืน
 • ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม
 • ทุนการศึกษาสำหรับบุตร
 • เงินช่วยงานศพ
 • เงินช่วยงานแต่ง
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัส
 • ค่าตำแหน่ง
 • ท่องเที่ยว One day Trip - ค่าเดินทาง
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ที่พักราคาพนักงาน
 • รถตู้บริการจับจ่ายซื้อของ (บริษัท-ชลบุรี) เดือนละ 2 ครั้ง
15 Positions
1.
Oct 12, 2019
ผู้จัดการเขตประกอบการอุตสาหกรรม
pinlocation
Nong Yai, Chon Buri
salary icon
ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
2. รับสมัครด่วน
Oct 12, 2019
ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า
pinlocation
Nong Yai, Chon Buri
salary icon
ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
3.
Oct 12, 2019
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
pinlocation
Nong Yai, Chon Buri
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
4.
Oct 12, 2019
หัวหน้าแผนกวิศวกรรม
pinlocation
Nong Yai, Chon Buri
salary icon
ตามโครงสร้าง
5.
Oct 12, 2019
ผู้จัดการฝ่ายผลิตไฟฟ้าความร้อน และวิศวกรรม
pinlocation
Nong Yai, Chon Buri
salary icon
ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
6.
Oct 12, 2019
ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป
pinlocation
Nong Yai, Chon Buri
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
7.
Oct 12, 2019
เจ้าหน้าที่สรรหาวัตถุดิบด้านยางพารา
pinlocation
Nong Yai, Chon Buri
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
8. รับสมัครด่วน
Oct 12, 2019
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย / จป.วิชาชีพ
pinlocation
Nong Yai, Chon Buri
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
9.
Oct 12, 2019
เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
pinlocation
Nong Yai, Chon Buri
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
10.
Oct 12, 2019
Asst.Cash Controller Mgr.
pinlocation
Nong Yai, Chon Buri
salary icon
ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
11.
Oct 12, 2019
Process Improvement Officer
pinlocation
Nong Yai, Chon Buri
salary icon
ตามโครงสร้าง
12.
Oct 12, 2019
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพยางแท่ง
pinlocation
Nong Yai, Chon Buri
salary icon
ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
13.
Oct 12, 2019
เจ้าหน้าที่งาน Project
pinlocation
Nong Yai, Chon Buri
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ตามตกลง
14.
Oct 12, 2019
เจ้าหน้าที่สรรหาวัตถุดิบ
pinlocation
Nong Yai, Chon Buri
salary icon
ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
15.
Oct 12, 2019
Chinese Marketing
pinlocation
Nong Yai, Chon Buri
salary icon
ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
Contacts
138 หมู่ 2
Khao Sok Nong Yai Chon Buri 20190
Tel.: 082-256-1112, 038-168-555 ต่อ 122
Fax: 038-168-559
Line ID: 0822561112
Directions
รถตู้สายกรุงเทพฯ-จันทบุรี,กรุงเทพฯ-แกลง , รถโดยสารปรับอากาศสาย กรุงเทพฯ-จันทบุรี
See Map