JobThai
ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989 ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า มีสาขาครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด 38 สาขา ได้แก่ - #จังหวัดหนองบัวลำภู ครอบคลุมทุกอำเภอ มี 8 สาขาประจำ อ.เมือง(วงเวียน),กลางเมือง อ.เมืองหนองบัวลำภู,อ.นากลาง,กุดดินจี่,อ.นาวัง,อ.สุวรรณคูหา,อ.ศรีบุญเรือง,อ.โนนสัง - #จังหวัดชัยภูมิ มี 6 สาขาประจำ อ.แก้งคร้อ,ภูเขียว,บ้านแท่น,เกษตรสมบูรณ์,อ.คอนสาร,อ.เมืองชัยภูมิ - #จังหวัดเลย มี 12 สาขาประจำ อ.เมืองเลย,อ.วังสะพุง,อ.หนองหิน,อ.เอราวัณ ,บ้านธาตุ อ.เชียงคาน,หน้า ม.ราชภัฎเลย,นาด้วง,เชียงกลม,ปากชม,ภูเรือ,ด่านซ้าย - #จังหวัดขอนแก่น มี 12 สาขาประจำ อ.บ้านไผ่,อ.มัญจาคีรี,อ.ชุมแพ,โนนหัน,อ.หนองเรือ,อ.ภูเวียง,อ.สีชมพู,คับเฮ้าส์ขอนแก่น,ถ.หน้าเมือง ขอนแก่น, ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น , เมืองพล
Benefits
- ประกันสังคม - อะไหล่ ราคาพนักงาน - วันหยุดประจำปี 13 วัน/ปี - งานสังสรรค์ประจำปี - เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน - เงินช่วยเหลืองานบวช - เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ พนักงานและญาติ - ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ - กระเช้าเยี่ยมไข้, คลอดบุตร - อื่น ๆ ตามกฏหมายกำหนด
15 Positions
Contacts
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
สำนักงานใหญ่ 333 ม.2
Nong Bua Mueang Nong Bua Lam Phu Nong Bua Lam Phu 39000