บริษัท เพิ่มพูนพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตสำลีก้าน สำลีก้อน สำลีแผ่น และสำลีม้วน
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนเงินทดแทน
  • - เบี้ยขยัน
  • - และสวัสดิการอื่น ๆ
Contacts
บริษัท เพิ่มพูนพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
239 หมู่ 1
Ban Phai Ban Phai Khon Kaen 40110
Website: www.pppi.co.th
See Map