บริษัท เพิ่มพูนพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตสำลีก้าน สำลีก้อน สำลีแผ่น และสำลีม้วน มีสาขาในเครือ 2 สาขา
Benefits
- ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - เงินจูงใจประจำตำแหน่ง - และสวัสดิการอื่น ๆ
zero position en
Contacts
บริษัท เพิ่มพูนพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
239 หมู่ 1
Ban Phai Ban Phai Khon Kaen 40110