เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและคอนกรีตสำเร็จรูป
สวัสดิการ
 • 1.เบี้ยขยัน
 • 2.ค่าครองชีพ(เฉพาะตำแหน่งงาน)
 • 3.ค่าตำแหน่ง
 • 4.เบี้ยกันดาร(เฉพาะตำแหน่งงาน)
 • 5.ปรับเงินค่าจ้างประจำปี
 • 6.โบนัส
 • 7.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 8.รถรับส่ง (สายชลบุรี - บ้านบึง)
 • 9.ชุดยูนิฟอร์ม
 • 10.เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
 • 11.บ้านพัก(เฉพาะตำแหน่งงาน)
 • 12.กระเช้าเยี่ยมพนักงานป่วย
 • 13.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • 14.ประกันชีวิตกลุ่ม
 • 15.โครงการสวัสดิการกู้ซื้อบ้านกับ ธอส.
 • สวัสดิการต่างๆเป็นไปตามระเบียบของบริษัท
 • ***และสวัสดิการพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด***
10 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
39/1 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท
Huai Kapi Mueang Chon Buri Chon Buri 20000
โทรศัพท์: 038-265-400-499 ต่อ 336, 365/ มือถือ 089-779-2687
แฟกซ์: 038-265-400 ต่อ 369
เว็บไซต์: www.ccp.co.th
ใช้งานแผนที่