เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและคอนกรีตสำเร็จรูป
Benefits
1.เบี้ยขยัน 2.ค่าครองชีพ(เฉพาะตำแหน่งงาน) 3.ค่าตำแหน่ง 4.เบี้ยกันดาร(เฉพาะตำแหน่งงาน) 5.ปรับเงินค่าจ้างประจำปี 6.โบนัส 7.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 8.รถรับส่ง (สายชลบุรี - บ้านบึง) 9.ชุดยูนิฟอร์ม 10.เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต 11.บ้านพัก(เฉพาะตำแหน่งงาน) 12.กระเช้าเยี่ยมพนักงานป่วย 13.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 14.ประกันชีวิตกลุ่ม 15.โครงการสวัสดิการกู้ซื้อบ้านกับ ธอส. 16.ห้องฟิตเนสให้พนักงานเล่นฟรี สวัสดิการต่างๆเป็นไปตามระเบียบของบริษัท ***และสวัสดิการพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด***
10 Positions
Contacts
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
39/1 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท
Huai Kapi Mueang Chon Buri Chon Buri 20000
See Map