JobThai
บริษัท ไทยวอน จำกัด
ดำเนินกิจการประเภทผลิตชิ้นส่วนพลาสติกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
- ค่าอาหาร - ค่ากะ - ค่าทักษะ (เฉพาะบางตำแหน่ง) - โบนัสปีใหม่ & โบนัสสงกรานต์ - เบี้ยขยัน - ชุดฟอร์ม - การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร - ประกันสังคม - ตรวจสุขภาพประจำปี - เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน - เงินช่วยเหลืองานศพ (บิดา,มารดา,สามี,ภรรยา,บุตร) - ค่าตำแหน่ง (เฉพาะบางตำแหน่ง) - ไม่มีรถรับส่ง (ทุกตำแหน่งสามารถเดินทางมาทำงานเองได้)
บริษัท ไทยวอน จำกัด
532/7 Moo 1
Nong Kham Si Racha Chon Buri 20230