บริษัท สยาม โอกาโมโต จำกัด
บริษัทเป็นผู้ผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มีความมั่นคงสูง ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 , ISO 13485 : 2016 มีความต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
Benefits
1.ยูนิฟอร์ม 2.รถรับ-ส่ง 3.เบี้ยขยัน 4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5.โบนัสประจำปี 6.ค่ารักษาพยาบาล 7.ประกันอุบัติเหตุ 8.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บุคคลในครอบครัว 9.จัดนำเที่ยวประจำปี 10. งานเลี้ยงปีใหม่ 11.เปิดบัญชีฟรี 12.รางวัลพนักงานดีเด่น 13.ปรับค่าแรงประจำปี 14.ประกันสังคม 15.ตรวจสุขภาพประจำปี 16.ผ่านทดลองงานคืนค่าตรวจร่างกาย 17.ส่วนเกินทันตกรรม 18.ข้าวฟรี
zero position en
Contacts
บริษัท สยาม โอกาโมโต จำกัด
108 หมู่ 18 โครงการ 3 ถนนพหลโยธิน นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani 10120
See Map