JobThai
บริษัท เซิร์ฟริช จำกัด
เราคือผู้ให้บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า 10 ปี มีผลงานเป็นที่ยอมรับจากหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะเว็บไซต์ภาครัฐ ที่ให้บริการเว็บลูก หรือเว็บแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนเว็บไซต์ภาคเอกชนที่มุ่งเน้นเว็บลูกภายใต้เว็บหลักจำนวนมากๆ เช่น เว็บของสาขา หรือตัวแทนจัดจำหน่าย มากกว่าคำว่าเว็บไซต์ ServeRich.com ให้บริการแบบ One Stop Service เราสามารถให้บริการได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่การจดชื่อเว็บไซต์ เช่าพื้นที่เว็บไซต์ ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ ออกแบบโปรแกรม สื่อมัลติมีเดีย การตลาดออนไลน์ ให้คำปรึกษาการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ ธุรกิจเครือจ่ายหรือธุรกิจขายตรง เพื่อสร้างความสำเร็จจากผลลัพท์ และเราให้ความสำคัญกับคุณภาพงานเป็นสำคัญ
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • Bonus
 • เลือกวันหยุดเองได้
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ติดต่อ
  บริษัท เซิร์ฟริช จำกัด
  สำนักงานใหญ่ 2/61 JSP CITY ถนนรังสิตนครนายก
  Prachathipat Thanyaburi Pathum Thani 12130
  เว็บไซต์: https://www.serverich.com/
  วิธีการเดินทาง
  จากฟิวเจอร์เพียง 5 นาทีถึง - ติดตลาดน้ำรังสิต - รถโดยสาร รถสองแถว รถตู้ จากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต