บริษัท กิจ การบัญชีและภาษีอากร จำกัด
จัดทำบัญชี-ภาษีประจำเดือนของบริษัทฯลูกค้าทั่วไป
1. โบนัสประจำปี 2. เบี้ยเลี้ยงและเบี้ยขยัน 3. ประกันสังคม
zero position en
บริษัท กิจ การบัญชีและภาษีอากร จำกัด
7/1389-91 หมู่ 7 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย
Thawi Watthana Sai Noi Nonthaburi 11150
อยู่ ในหมู่บ้าน ปิยวรารมย์ 3 ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย ก่อนถึง ตลาดน้ำไทรน้อย 3 ก.ม.