CMK CORPORATION (THAILAND) CO.,LTD. is the one of the largest and well-know for PCB manufacturing in the world. Our product are widely used in commodity goods such as and now we need you to joint with us.
บริษัท ซีเอ็มเค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทขนาดใหญ่ ที่เป็นผู้ผลิตแผ่นวงจรอิเล็คทรอนิกส์ ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ระบบการควบคุมเครื่องยนต์, ระบบการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ในรถยนต์, กล้องดิจิตอล , เกมส์ , ระบบนำทางในรถยนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย บริษัทฯ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถมาร่วมงานกับเรา
Benefits
 • 1. สภาพห้องทำงานในห้องแอร์
 • 2. ข้าวฟรี
 • 3. ค่าอาหาร
 • 4. ค่าเดินทาง
 • 5. ค่าล่วงเวลา
 • 6. ค่าเบี้ยขยัน (รายเดือน รายสามเดือน)
 • 7. เงินเบี้ยเลี้ยงพิเศษ(สำหรับพนักงานเข้ากะ)
 • 8. เงินช่วยเหลือเนื่องในโอกาสต่างๆ
 • 9. เงินค่าครองชีพ
 • 10. เงินโบนัสประจำปี (เฉลี่ยให้เมื่อผ่านทดลองงาน)
 • 11. เงินค่าภาษาอังกฤษ และ ภาษาญี่ปุ่น
 • 12. การประเมินผลและปรับค่าจ้างประจำปี
 • 13. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 14. ชุดฟอร์มพนักงาน ปีละ 2 ชุด ( หมวก + รองเท้า safety )
 • 15. อุปกรณ์ที่จำเป็นที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
 • 16. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำทุกปี
 • 17. การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี
 • 18. การตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี
 • 19. ห้องพยาบาล มีพยาบาลประจำ 24 ชม.
 • 20. ประกันชีวิตกลุ่ม
 • 21. การฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กรตามแผนอบรมประจำปี
4 Positions
1. Urgently Required
Oct 21, 2019
IT Officer
pinlocation
Si Maha Phot, Prachin Buri
salary icon
Negotiable
2. รับสมัครด่วน
Oct 21, 2019
Technician (Utility)
pinlocation
Si Maha Phot, Prachin Buri
salary icon
10,000 - 14,000 (ตามประสบการณ์)
3. Urgently Required
Oct 21, 2019
Production Manager
pinlocation
304 Industrial Park Prachin Buri
salary icon
Negotiable
4. Urgently Required
Oct 21, 2019
Technician (Maintenance)
pinlocation
Si Maha Phot, Prachin Buri
salary icon
10,000-14,000 (ตามประสบการณ์)
Contacts
334 Moo 7 นิคมอุตสาหกรรม 304
Tha Tum Si Maha Phot Prachin Buri 25140
Tel.: 037-207-500-30 ต่อ 229
Fax: 037-207-599
Directions
1. รถตู้กรุงเทพฯ-นิคม 304 (จ.ปราจีนบุรี)จุดขึ้นสถานีขนส่่งเอกมัย ช่อง 4 , 2. รถตู้กรุงเทพฯ-คลองรั้ง (จ.ปราจีนบุรี)จุดขึ้นสถานีขนส่งเอกมัย ช่อง 18 , 3. รถตู้รังสิต-นิคม 304 (จ.ปราจีนบุรี)จุดขึ้นเมเจอร์รังสิต
See Map