JobThai
นําเข้าจัดจําหน่าย รองเท้า ที่เป็นแฟชั่นนำสมัยจากต่างประเทศ และสินค้าลิขสิทธิ์ในประเทศไทย มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท
Benefits
  • ประกันสังคม
  • โบนัสประจำปี
  • Contacts
    Maple Group Co., Ltd.
    98/8-9 หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย 39
    Bang Khae Nuea Bang Khae Bangkok 10160