JobThai
บริษัท ไทยโพลีเอสเตอร์ จำกัด
เป็นบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตเกี่ยวกับเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ ในกลุ่มบริษัทจงสถิตย์ จำกัด เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบใน อุตสาหกรรมสิ่งทอ
Benefits
1. รายได้ที่เหมาะสมกับงานที่ท้าทาย 2. เบี้ยกันดาร 3. โบนัสพิเศษ 4. หอพักฟรี 5. ข้าวเปล่าฟรี 6. ชุดฟอร์มการทำงาน 7. ประกันสังคม กองทุนทดแทน 8. ห้อง VCD 9. ห้องความรู้ 10. ห้องคาราโอเกะ 11. ห้องอินเตอร์เน็ต 12. ห้องออกกำลังกาย 13. สนามกีฬา 14. บริการตรวจสุขภาพประจำปี 15. ส่งเสริมให้พนักงานเรียนปริญญาตรี (มสธ.)ฟรี
zero position en
Contacts
บริษัท ไทยโพลีเอสเตอร์ จำกัด
888 หมู่ 1 20200