JobThai
บริษัท สำนักงาน วรรณกิจการบัญชี จำกัด
สำนักงานให้บริการวิชาชีพด้านบัญชี เช่น การฝึกอบรมทำบัญชีภาคปฏิบัติ, การตรวจสอบบัญชี, การให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร ฯลฯ มีการพัฒนาระบบงานเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9001 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็ว ต้องการรับบุคลากรรองรับการขยายงาน
Benefits
- โบนัสประจำปี - ประกันสังคม - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ประกันชีวิตและสวัสดิการอื่น ๆ
zero position en
Contacts
บริษัท สำนักงาน วรรณกิจการบัญชี จำกัด
3234-3236 ซ.128/2 ถ.ลาดพร้าว
Khlong Chan Bang Kapi Bangkok 10240