JobThai
บริษัท เฟมิน่า เลซ ไดย์ เวิร์คส จำกัด
บริษัท เฟมิน่า เป็นผู้นำการผลิตผ้าลูกไม้ในทวีปเอเชีย มีโรงงานตั้งอยู่ในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัท คือ ผลิตผ้าลูกไม้คุณภาพสูง สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย บริษัท เฟมิน่า คิดค้นพัฒนา การออกแบบและถ่ายทอดออกมาเป็นการถักทอ การย้อม โดยเครื่องจักรที่ทันสมัย
Benefits
เบี้ยขยัน ค่าเดินทาง อาหารฟรี ค่ากะ หอพักฟรี ประกันสังคม
zero position en
Contacts
บริษัท เฟมิน่า เลซ ไดย์ เวิร์คส จำกัด
197 ม.5
Hat Asa Sapphaya Chai Nat 17150