JobThai
กลุ่มบริษัทฯ ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช
นำเข้าอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
Benefits
- มีโบนัสประจำปีให้ - มีประกันสุขภาพให้
zero position en
Contacts
กลุ่มบริษัทฯ ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช
อาคารกมลสุโกศล ชั้น 11D 317 ถ.สีลม
Si Lom Bang Rak Bangkok 10500