JobThai
บริษัท ไทคส์ จำกัด
ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าเด็ก brand Tiny Tykes
- ตามกฎหมายกำหนด - มีประกันชีวิต อุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่มสำหรับพนักงานประจำที่มีอายุงานครบกำหนด
zero position en
บริษัท ไทคส์ จำกัด
446/75 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 20/1 ถนนสุขุมวิท 71
Phra Khanong Nuea Vadhana Bangkok 10110