JobThai
บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดป้องกันการระเบิด สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่น และ คลังน้ำมัน มามากกว่า 48 ปี ทางบริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 " ขอเชิญชวนผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ เเละชอบความท้าทาย มาร่วมกันเป็นทีมงานในการพัฒนาองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับโครงการศูนย์วิจัย Alloy Technology Center (ATC) เเละโครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลากร Alloy Innovation Academy (AIA) "
Benefits
1. เบี้ยขยัน 2. โบนัสประจำปี 3. ชุดยูนิฟอร์ม 4. กระเช้าเยี่ยมไข้ 5. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ 6. ทุนการศึกษาบุตร
7. ประกันสังคม 8. ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ (ตามอายุงาน) 9. วันหยุดประจำปี 10. ค่าเบี้ยทักษะวิชาชีพ (เฉพาะระดับปฏิบัติการ) 11. กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี เช่น งานปีใหม่, งานสงกรานต์ เป็นต้น
Contacts
บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด
179 หมู่ 13
Nong O Ban Pong Ratchaburi 70110