JobThai
เป็นบริษัทที่ปรึกษา และรับบริหารงานโครงการ งานก่อสร้าง ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย รวมทั้งงานด้านต่างๆในการก่อสร้าง สำหรับโครงการทุกขนาดโดยผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ทีมงานประกอบไปด้วยผู้มีประสบการณ์บริหารงานโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการจนประสบความสำเร็จ เช่น โครงการศูนย์การค้าสยามพารากอน เป็นต้น ขณะนี้ได้รับงานภายในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดหลายงาน จึงต้องการรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ดังต่อไปนี้;
1.ประกันชีวิตและสุขภาพหมู่ AZAY 2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3.แบบฟอร์มบริษัท (เสี้อเชิ้ต, เสื้อโปโล, แจ๊คเก็ต) 4.อบรมสัมมนา 5.วันหยุดพักผ่อนประจำปี 12 วัน/ ปี 6.สันทนาการ เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ และท่องเที่ยวประจำปี เป็นต้น 7.อื่นๆ
zero position en
บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด
128/68 ห้อง 6 โอ ชั้น 6 อาคารพญาไท พลาซ่า ถนนพญาไท
Thung Phaya Thai Ratchathewi Bangkok 10400