JobThai
บริการรับพิมพ์นามบัตร, แผ่นพับ, โบวชัวร์ ,สิ่งพิมพ์อื่น ๆ ด้วยระบบ Offset
Benefits
- เงินเดือน - เบี้ยขยัน - เงินรางวัลพิเศษ - ประกันสังคม
zero position en
Contacts
บริษัท เหรียญทองเทคโนโลยี การพิมพ์ จำกัด
เลขที่ 878,880,882,884 ซอยอ่อนนุช 17 ถนนพัฒนาการ
Phatthanakan Suan Luang Bangkok 10250