ผู้ผลิตและจำหน่ายผักสดปลอดภัยจากสารพิษ FUTURE FARM
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - อื่นๆ
  • - ที่พัก (บางตำแหน่ง)
0 Position
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
Contacts
112 หมู่ 3
Mae Kham Mae Chan Chiang Rai 57240
Tel.: 053-665-866 ต่อ 105 , 081-961-1213
Fax: 053-665-920
See Map