JobThai
บริษัท เค อาร์ โอ จำกัด
ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท อาคาร ถนน เขื่อน ฯลฯ
สวัสดิการ
1. O/T 2. ตรวจสุขภาพประจำปี 3. จัดเลี้ยงปีใหม่ 4. วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน 5. โบนัส 6. ประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่ม 6. ปรับเงินเดือนประจำปี
zero position en
ติดต่อ
บริษัท เค อาร์ โอ จำกัด
เลขที่ 952 อาคารรามาแลนด์ ชั้น 19 ถนนพระราม 4 10500