ดำเนินการรับเหมาก่อสร้างโครงข่ายสายเคเบิล และท่อร้อยสายเคเบิล ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 22 ปี โดยร่วมงานกับ TOT , CAT และบริษัทเอกชนต่าง ๆ มากมาย
Benefits
 • - กองทุนประกันสังคม
 • - กองทุนทดแทน
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ปรับค่าจ้างประจำปี
 • - โบนัส
 • - ท่องเที่ยวประจำปี
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - สวัสดิการคลอดบุตร /เยี่ยมไข้
 • - สวัสดิการช่วยเหลือประสบภัย
 • - ค่าล่วงเวลา / เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
 • - ค่าโทรศัพท์ / ค่าน้ำมันรถ ( เฉพาะบางตำแหน่งงาน)
1 Position
1. รับสมัครด่วน
Oct 10, 2019
Sale Representative, Sale Eng.
pinlocation
Pak Kret, Nonthaburi
salary icon
N/A
Contacts
351 ถ.บอนด์สตรีท
Bang Phut Pak Kret Nonthaburi 11120
Tel.: 02-503-4999 # 505
Fax: 02-503-2211
See Map