JobThai
บริษัท ฟ้าชวน ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด
เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีความชำนาญ และมั่นคง ต้องการรับสมัครงานผู้มีความรู้ความสามารถ ขยันอดทน ซื่อสัตย์ มีความกระตือรือร้น รู้รับผิดชอบ มาร่วมงานในตำแหน่งดังกล่าว
Benefits
- สวัสดิการตามที่กฏหมายกำหนด - มีโบนัส - ตรวจสุขภาพประจำปี - มีการแข่งขันกีฬาภายใน - จัดงานเลี้ยงปีใหม่ จับของขวัญ - มีชุดทำงานให้ - มีโบนัส Site
zero position en
Contacts
บริษัท ฟ้าชวน ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด
919 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ 10250