JobThai
เป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเคมีเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศมากว่า 30 ปี ภายใต้นโยบาย "มุ่งพัฒนาคุณภาพ เพื่อเกษตรกรไทย" ทางบริษัทมีร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศมากกว่า 300 ร้านค้า
Benefits
1 ประกันสุขภาพ 2 ประกันสังคม 3. ค่าครองชีพ 4. ตรวจสุขภาพ
zero position en
Contacts
บริษัท แอ็กโกร ( ประเทศไทย ) จำกัด
2922/268 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 10310