ผลิตกระดาษและกล่องกระดาษลูกฟูกปฏิบัติงาน จันทร์-เสาร์ 08:00-17:00 น.
Benefits
-ค่าครองชีพ -เบี้ยขยัน -โบนัสประจำปี -ชุดยูนิฟอร์ม -เงินช่วยค่าอาหาร-ค่าเดินทาง -เงินยืมสวัสดิการ -ค่ารักษาพยาบาล -เงินสนับสนุนการกีฬา -งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี -เงินช่วยเหลือต่างๆ(กรณีบิดา.มารดา,สามี,ภรรยา,บุตรเสียชีวิต)
Contacts
บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด
183 หมู่ 8
Samrong Tai Phra Pradaeng Samut Prakan 10130
Directions
BTS หรือรถประจำทาง
See Map