ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อน
Benefits
 • - โบนัส
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - เบี้ยขยัน
 • - ชุดฟอร์ม
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ค่ากะ (กรณีงานกะ)
 • - ค่าเดินทาง
 • - ค่าครองชีพ
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - รางวัลอายุงาน
 • - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน บิดา-มารดา คู่สมรส และบุตรเสียชีวิต
1 Position
1. รับสมัครด่วน
Sep 13, 2019
ช่างเทคนิค
pinlocation
Nong Khae, Saraburi
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Contacts
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok 10120
Tel.: 02-049-1041
Fax: 02-049-1045