JobThai
Cencar Ltd. (Carrefour Thailand)
กลุ่มบริษัทคาร์ฟูร์ เป็นบริษัทค้าปลีกชั้นนำของเมืองไทยและเป็นผู้นำของโลกในด้านการจัดจำหน่ายสินค้า กว่า 12,500 ร้าน ใน กว่า 30 ประเทศ. คาร์ฟูร์มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างการบริหารงาน ขยายทักษะ ของ บุคคลากร โดยมีความประสงค์รับสมัครทีมงานบุคลากรทั้งหญิงและชายที่มองหาความก้าวหน้า มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความมุ่งมั่น ความกระตือรือร้น รักงานบริการ เข้าร่วมเป็นทีมงานและพร้อมที่จะก้าวไปในอนาคตกับเรา เรามีตำแหน่งงานตั้งแต่ระดับพนักงาน ระดับจัดการ และ ระดับบริหารที่มีความก้าวหน้าในอาชีพ ในทุกสาขาทั่วประเทศ
zero position en
Contacts
Cencar Ltd. (Carrefour Thailand)
70/3 หมู่ 5, ถนนพหลโยธิน (กม. 30 -31)
Khu Khot Lam Luk Ka Pathum Thani 12130