JobThai
ให้บริการออกแบบตกแต่งฉากและเวทีการแสดง, นิทรรศการ, บูธ และ Organize งาน Event ต่าง ๆ
Benefits
1. ตรวจสุขภาพประจำปี 2. เที่ยวพักผ่อนประจำปี 3. เงินสนับสนุนหรือช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น แต่งงาน, คลอดบุตร, บวช, ถึงแก่กรรม (รวมครอบครัว), อุบัติภัยต่างๆ (น้ำท่วม, ไฟไหม้) 4. ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยร้ายแรงหรือฉุกเฉิน สำหรับญาติอันดับ 1 5. เบี้ยเลี้ยงทำงาน บางตำแหน่ง เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหาร, ค่าน้ำมัน, ค่าแท็กซี่ 6. ยูนิฟอร์ม บางตำแหน่ง 7. ประกันอุบัติเหตุ บางตำแหน่ง
zero position en
Contacts
บริษัท ดี ซิกซ์ตี้ ทรี จำกัด
555 ซอยลาดพร้าว 107 (ดีสมโชค) ถนนลาดพร้าว
Khlong Chan Bang Kapi Bangkok 10240
Website: www.d-63.com