JobThai
บริษัท ไทย โทเน็กซ์ จำกัด
บริษัท ไทย โทเน็กซ์ จำกัด ได้รับการส่งเสริมจาก BOI เป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ที่ขยายฐานกาารผลิตมาจากประเทศญี่ปุ่น
Benefits
- ค่าเดินทาง - ค่าอาหาร - ค่าเช่าบ้าน - เบี้ยขยัน - ยูนิฟอร์ม - ค่าอาหารช่วง OT - ตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันอุบัติเหตุพนักงาน - งานเลี้ยงสังสรรประจำปี - ประกันชีวิต - โบนัส - ประกันสังคม - ค่าช่วยเหลืองานศพ บิดา มารดา - ค่าตำแหน่ง (บางตำแหน่ง) - ค่าความสามารถ - ค่าช่วยเหลือค่าคลอดบุตรและอื่นๆ ตามกฏหมายแรงงานกำหนด *บริษัทไม่มีบริการรถรับส่ง*
zero position en
Contacts
บริษัท ไทย โทเน็กซ์ จำกัด
150/44 หมู่ 9 นิคมอุตสหกรรมปิ่นทอง 2 (แหลมฉบัง)
Nong Kham Si Racha Chon Buri 20110