JobThai
บริษัท ไบโอเอเซีย(ไทยแลนด์)จำกัด เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกอาหารปลอดสารพิษ ซึ่งเราผู้นำในการผลิตและส่งออกอาหารและขนมปลอดสารพิษ (ออร์แกนิก)ที่ทำจากข้าว มีสำนักงานใหญ่ที่ กรุงเทพฯ และมีโรงงานการผลิตอยู่ที่จังหวัดเชียงราย
Benefits
- ทำงานจันทร์-ศุกร์ (เวลา 09:00-18:00 น.) - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - วันหยุดประจำปีและวันหยุดนักขัตฤกษ์ - คอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง) - ค่าน้ำมันรถ (เฉพาะตำแหน่ง Sales Executive) - โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของ บริษัทฯ)
zero position en
Contacts
บริษัท ไบโอเอเซีย (ไทยแลนด์) จำกัด
100/104 อาคารว่องวานิช บี ชั้นที่ 30 ถนนพระราม9
Huai Khwang Huai Khwang Bangkok 10320