JobThai
บริษัทคูโบต้า(ฮั้วเฮงหลี) เป็นศูนย์บริการที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 การบริการรวดเร็วทันใจและได้รับการยอมรับจากเกษตรกรในเรื่องการบริการ เพราะเราให้ความ สำคัญของลูกค้ามาเป็นที่หนึ่งเสมอ โดยคูโบต้าจะจำหน่ายสินค้าที่มี คุณภาพ และบริการที่เป็นเลิศให้กับ"ลูกค้า" บริษัท คูโบต้านครสวรรค์ (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายรถแทรกเตอร์คูโบต้า ไถนาทุกชนิดและจำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ต่อพวง พร้อมทั้งรับซ่อมและบริการหลังการขาย เปิดดำเนินกิจการเมื่อปี 2551 ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทางบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรและการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้แก่ กระบวนการสรรหา/ว่าจ้างพัฒนาทักษะของพนักงานการให้บริการการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม การทำงานและระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี โดยการส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มภาคภูมิในการสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาองค์กรเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ/พนักงาน ตลอดจนสังคมรอบๆบริษัทให้มีความน่าอยู่และมีความผาสุขร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการกำหนดโครงสร้างตำแหน่งงานเพื่อโอกาสในการก้าวหน้าในสายงานอาชีพ, โครงสร้างเงินเดือน สวัสดิการต่าง ๆ ให้พอเพียง/ทัดเทียม และสามารถแข่งขันได้กับกิจการประเภทเดียวกัน ภายใต้ระบบคุณธรรมของการจ้างงาน โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ยอดจำหน่าย การบริหารและการจัดการ และบริการหลังการขาย เพื่อก้าวเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล ISO และสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
Benefits
- เบี้ยเลี้ยง(กรณีฝึกอบรมนอก/ปฏิบัติงานนอกสถานที่) - ของขวัญคลอดบุตรพนักงาน - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต - ของขวัญเยี่ยมไข้ (กรณีนอนโรงพยาบาล) - ค่าล่วงเวลา (Overtime) - ค่าคอมมิชชั่น - วันหยุดพักร้อน - ชุดฟอร์มบริษัท - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการบริษัท) - งานจัดเลี้ยงประจำปี - งานท่องเที่ยวประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันอุบัติเหตุ AIA - กองทุนประกันสังคม และกองทุนทดแทน - ส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
zero position en
Contacts
บริษัท คูโบต้า นครสวรรค์ (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
118/9 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก
Bang Muang Mueang Nakhon Sawan Nakhon Sawan 60000