JobThai
พิพิธภัณฑ์โชคชัย จัดแสดงสิ่งของสะสมของ ดร.โชคชัย บูลกุล โดยการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตผ่านสิ่งของสะสม เป็นอีกหนึ่งบริษัทในเครือกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย ดำเนินธุรกิจประเภทท่องเที่ยว ลูกค้าหลักเป็นชาวต่างชาติต้องการบุคลากรที่มีใจรักในงานบริการ มีความซื่อสัตย์ มีความรู้ทักษะประสบการณ์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และเพื่ออนาคตของท่าน
Benefits
- ประกันสังคม - ชุดฟอร์ม - ตรวจสุขภาพประจำปี - วันลาพักผ่อนประจำปี - อาหารกลางวัน - บ้านพักสวัสดิการ - ค่าคอมฯและอื่นๆ หมายเหตุ : อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่ทางพิพิธภัณฑ์โชคชัยเห็นสมควร
Contacts
พิพิธภัณฑ์โชคชัย
294 หมู่ 8
Khu Khot Lam Luk Ka Pathum Thani 12130