JobThai
บริษัท พีพี วีซ่า จำกัดเป็นบริษัทอันดับ1ของประเทศไทยที่ให้คำปรึกษาและจัดเตรียมเอกสารการขอวีซ่าไปทวีปยุโรป(เชงเก้นวีซ่า) ลูกค้าทุกรายของบริษัทเราจะได้รับคำปรึกษาด้านวีซ่าโดยตรงจากอดีตเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์แผนกวีซ่าของสถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทย บริษัทเรายังให้บริการทำประกันภัยการเดินทาง และการจองตั๋วเครื่องบิน และแปลเอกสารให้แก่ลูกค้าที่มาขอวีซ่าด้วย
zero position en
Contacts
PP VISA Co., Ltd.
767/20 Bts ตลาดพลู
Dao Khanong Thon Buri Bangkok 10600
Directions
บริษัทอยู่ติดกันกับ BTS ตลาดพลู