บริษัท อินเตอร์โปรเซอร์วิส จำกัด
บริษัท อินเตอร์โปรเซอร์วิส เริ่มดำเนินในปี พ.ศ.2541
ให้บริการด้าน Import - Export (Shipping)
สินค้าทางเรือ,ทางอากาศ,ปัจจุบันกำลังขยายกิจการเพื่อรองรับลูกค้าใหม่ เปิดรับผู้ที่มีคุณสมบัติความและต้องการความก้าวหน้าเติบโตร่วมกับบริษัทฯ
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันชีวิต
  • - อาหารกลางวัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อินเตอร์โปรเซอร์วิส จำกัด
280/46 อาคารศรีวราออฟฟิศคอนโด ชั้น 6 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถ.ลาดพร้าว
Wangthonglang Wang Thonglang Bangkok 10310
ใช้งานแผนที่