JobThai
บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด
Asian Development Holding Company หรือที่รู้จักกันในชื่อ ADH เราเป็นบริษัท Developer ที่บริหารงานด้านอสังหาริมทรัพย์มายาวนานกว่า 10 ปี ADH เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2548 โดยเริ่มธุรกิจทางแนวราบหลายโครงการในเมืองพัทยา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้บริษัทมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันบริษัทได้เปลี่ยนตลาดเป็นโครงการแนวดิ่ง โดยเริ่มจาก Condo Low-Rise ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ทำให้มีโครงการคอนโดทั้งในเมืองท่องเที่ยวทั้งพัทยาและหัวหินมากมาย อาทิเช่น High-Rise , Low-Rise และแนวราบ โดยมุ่งเน้นเรื่องความแตกต่าง ทุกโครงการของเราจึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยยึดมั่นในแนวทางบริษัท ADH “ We Think more than Living ” เราจะให้คุณมากกว่าที่อยู่อาศัย และเราจะดำเนินการตามนโยบายนี้ต่อไปเพื่อความสุขของลูกค้าของเรา เรามีเป้าหมายในการเติบโตเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นบริษัทชั้นนำด้านอสังหาริมทรัพย์และเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างสังคมแห่งความน่าอยู่ เรามีความต้องการบุคลากรระดับคุณภาพ เพื่อเข้าร่วมเป็นกำลังหลักในการสร้างความมั่นคงไปเคียงคู่กับเรา
Benefits
- ประกันสังคม - วันลาพักร้อนประจำปี
Contacts
บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด
77/185 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 41
Khlong Ton Sai Khlong San Bangkok 10600
Directions
ใกล้กับ BTS กรุงธนบุรี และ ฺBTS วงเวียนใหญ๋