เป็นบริษัทที่ได้ก่อตั้งมา เพื่อการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำในระบบโดยใช้สารเคมีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ มีประวัติการทำงานที่ยาวนาน ทีมบริหารประกอบด้วย นักวิชาการ ด้านการปรับปรุงคุณภาพน้ำดี และน้ำเสียในระบบอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ครอบคลุมถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ดูแลหน้างานอย่างใกล้ชิด พร้อมร่วมการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า รวมไปถึงการให้คำแนะนำในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม การก่อตั้งบริษัทมาโดย มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาระบบ การบำบัด และปรับปรุงคุณภาพน้ำไปในทางที่ถูกต้อง และเหมาะสมไม่เกิดปัญหาของสารเคมีที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม โดยคัดสรร แต่สารเคมีที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มีการสลายตัวหรือเปลี่ยนสถานะทำให้ไม่เกิดภาวะสารตกค้าง รวมถึงการพัฒนาด้านการให้บริการ พร้อมทั้งทำรายงานสรุปการปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อหาแนวทาง ลดการสูญเสีย ในทุก ๆ ด้าน ทำให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์สูงสุด บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่ทุ่มเท และการดำเนินงานที่มีคุณภาพจนได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004 , ISO 18001 และได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเอกชนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
Benefits
1. หยุดเสาร์-อาทิตย์ 2. มีอาหารเช้ารับรองพนักงาน 3. มีค่าอาหารรายเดือน 4. ประกันสังคม 5. คอมมิชชัน (หากอยู่ในส่วนงานส่งเสริมการขาย) 6. ประกันอุบัติเหตุวงเงินเคลม 20,000.00 บาทต่อครั้งอุบัติเหตุ 7. ชุดฟอร์มบริษัท 8. ค่าโทรศัพท์ (หากอยู่ในส่วนงานที่ต้องติดต่อประสานงาน) 9. อื่น ๆ อาทิเช่น การสัมมนา การท่องเที่ยว วัดหยุดพิเศษประจำปี
Contacts
บริษัท เพอร์เฟค เคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
5 ซ.งามวงศ์วาน 19
Bang Khen Mueang Nonthaburi Nonthaburi 11000
See Map