บริษัท กิฟุ เซอิคิ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ฉีดอลูมิเนียม โดยดำเนินการก่อตั้งในประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 14 ปี แล้วที่เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี ประกอบกับทีมบุคลากรที่มีคุณภาพ ส่งผลให้บริษัทพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยวิสัยทัศน์ที่บริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัยและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจตลอดไป ขณะนี้บริษัทฯ กำลังสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมดำเนินงานในตำแหน่งต่าง ๆ
Benefits
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - เบี้ยขยันรายเดือน/รายปี
 • - ข้าวฟรี
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - เงินช่วยเหลือค่าสมรส
 • - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • - เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง
 • - เงินช่วยเหลือรับขวัญบุคร
 • - เงินช่วยเหลืองานฌาปณกิจ
 • - ค่าของขวัญสำหรับวันเกิด
 • - กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
 • - งานเลี้ยงสังสรรประจำปี / Sport Day
 • - โบนัส
3 Positions
1.
Oct 17, 2019
Design Engineer
pinlocation
Amata City Industrial Estate (Chonburi) Chon Buri
salary icon
N/A
2.
Oct 17, 2019
Machine Operator
pinlocation
Amata City Industrial Estate (Chonburi) Chon Buri
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
3.
Oct 17, 2019
พนักงานขัดงาน(แม่พิมพ์)
pinlocation
Amata Nakorn Industrial Estate Chon Buri
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Contacts
700/380 ม. 6 นิคมอมตะซิตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
Don Hua Lo Mueang Chon Buri Chon Buri 20000
Fax: 038-468-107-8