บริษัท สิวะดล บริหารสินค้า จำกัด
บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด คือ Partner ทางด้าน Logistics ที่ เหมาะสม คุ้มค่า และ เพื่อส่งเสริมการค้า ให้แก่ลูกค้า ที่ดีที่สุด ในภูมิภาค AEC และ จะดำรงอยู่ถึงความรับผิดชอบสูงสุด ต่อ ลูกค้า คู่ค้า สังคม พนักงาน และ ผู้ถือหุ้น
ขณะนี้บริษัทฯ กำล้งขยายกิจการ ต้องการคนรุ่นใหม่ ที่มีความสนใจในการพัฒนาความสามารถ และต้องการความท้าทายในการทำงานเข้ามาร่วมงาน
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ/ประกันกลุ่ม
  • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • - ฝึกอบรมพนักงานตามสายงาน และอื่น ๆ
  • - ชุดยูนิฟอร์ม
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - เงินช่วยเหลือค่าจัดงานฌาปนกิจ
  • - เงินรางวัลประจำปีและการปรับเงินเดือนประจำปี
Contacts
บริษัท สิวะดล บริหารสินค้า จำกัด
450/2 อาคารบุญญสถิตย์ ชั้น 2 พระราม 3 ซอย 22/1
Bangkhlo Bang Kho Laem Bangkok 10120
See Map