JobThai
บริษัท เซ็นทรัลลิส จำกัด ดำเนินงานมากว่า 10 ปี ภายใต้ตราสินค้าแคนดู และวันเดอร์ เป็นธุรกิจผลิตและขายอาหารสัตว์ เราจะเป็นผู้นำในการสร้างสรรกำไรแบบยั่งยืนให้แก่ลูกค้า รวมทั้งสนับสนุนให้ลูกค้าผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นเลิศในด้านปศุสัตว์และประมง เรามีความตั้งใจที่จะเป็นบริษัทที่ดีที่สุดในประเทศไทยในธุรกิจสุกรและประมง โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าที่เป็นเลิศในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับผลงานในการทำธุรกิจปศุสัตว์ ซึ่งก็คือ สายพันธุ์สัตว์ การจัดการฟาร์ม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และหลักโภชนาการ นอกจากนั้นบริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรและการเป็นที่ปรึกษาให้กับฟาร์มในเรื่องโภชนาการอาหารที่ถูกต้อง
Benefits
ท่องเที่ยวประจำปี เสื้อยูนิฟอร์มใหม่ทุกปี เบิกค่าทันตกรรม ประกันสังคม โบนัส (บางตำแหน่ง) ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
Contacts
บริษัท เซ็นทรัลลิส จำกัด
โรงงานกำแพงแสน : 158 หมู่ 9 ถนนจันทรุเบกษา ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 สำนักงานเมืองทองธานี : 55/416 ม.9 ถ.แจ้งวัฒนะ
Bang Phut Pak Kret Nonthaburi 11120